Skip to main content

בונים בית מקרטון

יצירה של בית מקרטון

אחרי שקונים מוצרי חשמל, או שהשכנים קונים מוצרי חשמל שומרים את הקרטונים הגדולים ובונים מהם עם הילדים בית.

מקשטים את הבית בניירות צבעוניים ובציורים של הילדים , מזמינים חברים ומשחקים. 
 

הבית יכול לשמש למגורים או כשטח מסחרי או כתפאורה של הצגה , דירה להשכיר ישר קפץ לי לראש.