Skip to main content

יצירה של הזחל הרעב מבלונים

רעיון לפעילות יצירה בבלונים לאחר הקראת הסיפור הזחל הרעב
מתאים לקישוט מסיבת יום הולדת לפעוטות בנושא הספר הזחל הרעב