Skip to main content

איך מכינים המחשה של מחזור חיי הפרפרים?

המחשה בהשראת למידת הנושא של פרפרים באביב

יצירה של המחשה המייצגת גלגול מלא של חיי הפרפר
ביצה, זחל, גולם, פרפר בוגר

נהדר כפעילות נלוות להקראת סיפור על פרפר או זחל