Skip to main content

איך להכין בובת אצבע של חילזון מכפפה?

יצירה של חילזון מחומרים שהשתמשנו להכנת יצירת בובות החילזון הקודמות
כפפה עם אצבעות מחוברות, ספוג, סרט בד ומנקה מקטרות הופכים לבובת חילזון  בובה מכפפה, סרט בד,ספוג
הבובה השלישית עשויה מחלק מהחומרים המיותרים מהבובות הקודמות

מוזמנים לפרסם רעיונות יצירה  בקבוצה רעיונות לפעילויות עם ילדים בפייסבוק