Skip to main content

תרגילי גאגלינג : שמיניות אחורה עם כדור בגרב

סרטון בו מדגים גל גל אש תרגיל שני בג'אגלינג עם פוי :שמיניות קדימה

כדי להכין את אביזר הג'אגלינג איתו מודגם התרגיל, ניתן למלא כדור טניס בתוך גרב נמתחת ולקשור אותה
או להכין בעצמנו בעזרת סרטוני ההדרכה להכנת כדור ג'אגלינג , לאחר ההכנה ניתן למלא את הכדור תוצרת הבית בתוך גרב גמישה.