Skip to main content

ציור צורות גאומטריות בטושים או עפרונות צבעוניים

ציור צורות גאומטריות צבעוניות אחת בתוך השניה, אחת ליד השניה, אחת משיקה לשניה , יחד עם קווים מקבילים וקווים החותכים זה את זה. בטושים צבעוניים הנדסת המישור יכולה להיות מלהיבה.

ניתן להעזר בסרגל , בכוסות או פקקים ליצירת צורות מדוייקת.