Skip to main content

בלוני צורות- קיפול מסוג pinch twist בבלון צורה

סרטון המדגים קיפול  בבלוני צורות.

הצעות:

  • ללמוד לקראת יום הולדת קרב ובא לילדים
  • נחמד לפעמים גם לא ביום הולדת להכין לילדים וללמד את הגדולים יותר לעשות צורות
  • ללמוד  להכין צורות ולשלב בהופעה ביתית של ליצנים מתחילים
  • קישוט  עם בלוני צורות לקראת מסיבת יום הולדת