Skip to main content

איך להכין דבורה מלבבות?

היא לקחת 5 לבבות מנייר ועוד לב אחד כפול והפכה אותם לברכה בצורת דבורה
נהדר ככרטיס ברכה לשנה טובה ומתוקה