Skip to main content

יצירת בובת כף יד של נחש מגרב ישנה

יצירה ומיחזור של גרב ישנה והכנה ממנה בובת כף יד של בדמות נחש.

מתאים להמחזה של הספר "אי המחשבות" מאת מאיה שמעון-תום

 

חומרים דרושים ליצירת הבובה:

גרב צבעונית, עיניים זזות, בד אדום או לבד אדום, דבק לבד, מספרים, קרטון .