Skip to main content

יצירה של סביבון ממגנטים

יצירה של סביבון ממגנטים
 

סרטון המדגים ניסוי מדעי על ידי הכנת סביבון מדיסקים, קופסה של דיסקים ומגנטים.

 

החומרים הדרושים:

  • קופסה של חבילת דיסקים
  • פקק
  • דבק חם או דבק לחיבור מתכת
  • מגנטים עגולים
  • שני דיסקים
  • דפי נייר להדבקה על הדיסקים
  • מסור לחיתוך הקופסה

יש להעזר במבוגר בעת הכנת היצירה