Skip to main content

יצירה מכפית וכוס חד פעמית

יצירות מחומרים זמינים

סרטון מתוך התוכנית של ערוץ לולי בו סיגידי מדגימה איך להכין יצירה של עכבר מאיצטרובל ואוגר מכפית וכוס חד פעמית.