סיגידי

אותיות ABC בתחפושת איך לצייר פיל ודובי ?


סרטון מתוך אותיות באנגלית בתחפושת A-M חוברת פעילות ויצירה הממחישה בדרך משעשעת וקלילה כיצד הופכות אותיות באנגלית לבעלי חיים. ההדגמה בסרטון מציגה איך לצייר דובי מהאות B ופיל מהאות E.

אותיות בתחפושת האות ל על פי סיגל דינר גור

סרטון המציג את שיטת הציור של סיגידי מתוך חוברת הפעילות והיצירה לילדים "אותיות בתחפושת".
איך לצייר לטאה בעזרת האות ל'.

מספרים בתחפושת : איך לצייר צפרדע מ-8 וקרנף מ-47 ?

מספרים בתחפושות : סרטון מתוך חוברת היצירה של סיגידי, בו סיגל דינר גור מדגימה איך מציירים בעזרת צורה ידועה של המספר 47 קרנף  ובעזרת הספרה 8 צפרדע.

מספרים בתחפושת :איך לצייר כלב ים מהספרה 6 וצב מהספרה 3 ?

מספרים בתחפושת : סרטון מתוך חוברת היצירה של סיגידי, בו סיגל דינר גור מדגימה איך מציירים בעזרת צורה ידועה של הספרה 6 כלב ים ובעזרת הספרה 3 צב.

הכנת תחפושת עכבר בעצמנו

סרטון מתוך התוכנית מתחפשים עם סיגל בו ניתן ללמוד כיצד מכינים תחפושת עכבר מחומרים הנמצאים בבית.

סיגידי

חומרים לתחפושת עכבר:

צלחת פלסטיק כסף/ אפור

שלב תוכן