Skip to main content

התבוננות בחילזונות

לצפות בחלזונות היוצאים לאחר הגשם  לשוחח על התנאים המשפיעים על התעוררותם.

  • לקחת כמה חלזונות ולהניח אותם על בריסטול שחור או זכוכית שקופה על מנת לגלות את פס הריר. ניתן להוסיף אבנים ודשא מסביב ולצפות בתנועתם.
  • תחרות חלזונות , מניחים את החלזונות על בריסטול שחור ומחכים 2-5 דקות, לוקחים חוט צמר ומודדים בעזרתו את המרחק שעשה כל חילזון על הבריסטול, החילזון בעל פס הריר הארוך ביותר הוא המנצח. אפשר לבחור להם שמות ולעודד אותם.
  • לנסות לעורר  יחד חלזונות המתכנסים "בביתם", ניתן לשיר שיר לחלזונות שיצאו החוצה, לספר להם סיפור על חילזון, לרקוד לכבודם את ריקוד הגשם- אולי ירצו לצפות בהופעה, מה שמאוד עוזר ומשפיע על ההתעוררות שלהם זה טפטוף כמה טיפות מים- מצב של רטיבות וקרירות מגדיל בצורה ניכרת את הסיכויים ליציאת החלזונות.חילזונות

סיווג חפשי