גאגלינג תרגיל שמיניות קדימה עם כדור בגרב

סרטון בו מדגים גל גל אש תרגיל ראשון בג'אגלינג עם פוי :שמיניות קדימה
כדי להכין את אביזר הג'אגלינג איתו מודגם התרגיל, ניתן למלא כדור טניס בתוך גרב נמתחת ולקשור אותה
או לצפות בסרטוני ההדרכה להכנת כדור ג'אגלינג ולמלא את הכדור תוצרת הבית בתוך גרב גמישה.