Skip to main content

איך לצייר לוויתן וכלב ים מלבבות ?

לבבות בתחפושת :סרטון בו סיגל דינר גור מדגימה איך לצייר כלב ים ולוויתן  מלבבות. הדוגמאות לקוחות מחוברת הפעילות והיצירה המלמדת שיטת ציור פשוטה המתבססת על צורה מוכרת. אם יודעים לצייר לב אפשר לצייר מגוון בעלי חיים.