Skip to main content

איך להכין פרפר מבלוני צורות?

איך להכין כנפיים של פרפר מבלוני צורות?

סרטון המדגים איך יוצרים כנפיים של פרפר או דבורה מקיפולי  3 בלונים.