Skip to main content

יצירה לאביב

רעיונות יצירה עם ילדים לכבוד האביב, איך מכינים יצירות של פרחים, יצירות של פרפרים, יצירות של זחל. סרטוני הדרכה שלב אחרי שלב ליצירה עם ילדים ממגוון של חומרים ממוחזרים.

Subscribe to יצירה לאביב