Skip to main content

פעילות מים לקיץ: לשחק מסירות עם בלון מים

פעילות מים לקיץ: לשחק מסירות עם בלון מלא במים

משחק לפעילות רטובה בגינה:

  1. למלא בלונים במים
  2. להניח מלאי מספיק בגיגית 
  3. לשחק מסירות עם הבלונים,  מוסרים בזהירות כדי שלא יתפוצצו.