Skip to main content

איך להכין צפרדע מכוסות נייר?

יצירה של צפרדע מכוסות נייר
סרטון הדגמה המלמד להכין יצירה של צפרדע מכוסות נייר חד פעמיות בשילוב עם צבע ובריסטול.
ההדרכה שימושית להכנה כפעילות לאחר הקראת הסיפור הנסיכה והצפרדע או כהמחשה למכת צפרדע לקראת פסח.