Skip to main content

גאגלינג תרגיל שמיניות קדימה עם כדור בגרב

סרטון בו מדגים גל גל אש תרגיל ראשון בג'אגלינג עם פוי :שמיניות קדימה
כדי להכין את אביזר הג'אגלינג איתו מודגם התרגיל, ניתן למלא כדור טניס בתוך גרב נמתחת ולקשור אותה
או לצפות בסרטוני ההדרכה להכנת כדור ג'אגלינג ולמלא את הכדור תוצרת הבית בתוך גרב גמישה.