Skip to main content

רעיונות לפעילות בחופש הגדול על פי סבא


הפינה של סבא !

שבוע של כיף :


1. יום ראשון : סוגרים את שנת הלימודים בגן או בבית הספר.
- אוספים את כל החומר שהצטבר פה ושם במשך השנה האחרונה .
- מפרידים בין שלוש ערמות :
הראשונה : הדברים שימשיכו לשמש לנו.
השניה : הדברים העשוים לשמש למישהו אחר ושחבל לזרוק.(ספרים משחקים וכו")
השלישית : הפסולת שאין בה שמוש ושצריך לזרוק.

2. יום שני : מתקשרים לכל החברים הן של הכיתה והן של השכונה ומעבירים הודעה על קיום יריד החלפות פתוחה לכולם בגן הציבורי הסמוך . על כל אחד להעביר את המסר לאחרים.
יחד עם זאת מסדרים על המדפים הדברים שהצטברו ביום הקודם בחבילה הראשונה.
אוספים בסל הדברים של החבילה השניה (המשחקים צעצועים ספרים וספרים מצוירים וכו.)
מהחבילה השלישית מפרידים בין הפסולת לבין הנייר המיועד למיחזור ובעזרת אדם מבוגר זורקים.

3. יום שלישי : מתכנסים בגן הציבורי הקרוב מחליפים ספרים משומשים ומשחקים. כמו כן קובעים פגישה לשבוע הבאה ליריד עוגיות וממתקים.
4. יום רביעי : עושים הפסקה בקריאת הספרים שהוחלפו יום קודם ומנסים המשחקים שהבאנו מהיריד.
5. יום חמישי : היום הזה מיועד לתיקונים ושיפוצים בבית של דברים שלא טופלו כל השנה, אפשר לעבוד עם ארגז כלים הביתי ולאחר קבלת הדרכה מתאימה של מבוגר.
6. יום שישי : עריכת סיכום של השבוע או בציור או בכתיבה.

לשבוע שני על פי סבא