Skip to main content

איך להכין סביבון מבלוט של עץ אלון?

בסרטון קצר זה יעל בן ציון מ"יצירתי" מדגימה כיצד ניתן להפוך בלוט של עץ אלון(ספלול) לסביבון בעזרת פלסטלינה וגפרור.

בהצלחה!