Skip to main content

חפש את מכות מצרים- יצוג למכה דם

הסתרת יצוג למכת דם במקומות שונים על השולחן בליל הסדר או כפעילות חפש את מכות מצרים לקראת פסח

  • הכנת צורה של טיפות דם בציור, ניתן להדביק אותן עם נייר דבק על בקבוק יין
  • הכנסת צבע מאכל לשקית והטמנתה מתחת לצלחת או קערה
  • פיסול בפלסטלינה אדומה צורה של טיפות