Skip to main content

שימוש חוזר בתמונות מלוח שנה

בחופש הגדול, לקראת תחילת שנת הלימודים, זה הזמן שנגמרים להם לוחות השנה 
לוחות שנה עם תמונות יכולים להפוך לחומר נהדר ליצירה

מה אפשר לעשות עם לוח שנה ישן ?

להכין  בעזרתו מחברות מעוצבות לשנה החדשה