Skip to main content

יצירה של צעצועים זזים - סירה ממקלות ארטיק

סירה ממקלות ארטיק וגומיה

סרטון הדרכה להכנת יצירה של סירה שנעה במים באמצעות גומיה.,
בשבת בבוקר לפני שיוצאים לטייל ליד מקור מים כדאי להצטייד בסירת צעצוע זז שהכנו בעצמנו.

חומרים הדרושים:

דבק חם

מקלות ארטיק

גומיה

שימוש בחפצים חדים ובדבק חם יעשה על ידי מבוגר