Skip to main content

יצירה של משחק השחלה עם מנקי מקטרת


היא לקחה קופסת פח עם מכסה והפכה אותה למשחק השחלה לילדים קטנים

פעילות המפתחת מוטוריקה עדינה, מלמדת צבעים ומשלבת מיחזור