Skip to main content

איך להכין יצירה של צב שמזיז את הראש מצלחת נייר

הדרכה שלב אחר שלב להכנה של יצירה זזה של צב

בעזרת , צלחות נייר, עיניים זזות , בריסטול , וצבע