Skip to main content

5 דברים שיזרזו ילד בבוקר  • לקום עם טקס בוקר קבוע
  • לקום בכיף עם שיר ומוזיקה
  • להתלהב מהבגדים שילבש
  • להכין יחד את השוקו
  • לדבר על מה נספר לגננת