Skip to main content

פעילות יצירה לחנוכה - נר שמן מחימר

יצירה של נר שמן מחימר

יובל מחווה ואדם מדגימה רעיון להכנת נר שמן מחימר.