Skip to main content

מובייל קליפות תפוז מיובשות

יצירה עם פירות הדר

היא לקחה תפוזים, חוט , שני מקלות והכינה מהם מובייל קליפות תפוזים מקסים