Skip to main content

להכיר לילדים את התהליך שעוברים הבגדים בכביסה באופן מעשי

עושים כביסה:

  • משימת קיפול הכביסה מאוד מהנה כשביחד מוצאים גרביים ומתאימים את הזוגות.
  • נחמד גם להשתמש במתלה נייד של כביסה, כדי לתת לילדים לתלות כביסה בעצמם.
  • ניתן לקפל יחד את הבגדים לפי הצבע. למיין את הכביסה לפי בני המשפחה.
  • להסביר על השלבים השונים שעוברים על בגד מרגע שהוא מלוכלך עד שהוא נמצא מקופל בארון מוכן ללבישה.
  • לפעוטה המסרבת להוריד את את השמלה, למרות שהיא לכלכה אותה בכתם שזקוק לטיפול דחוף, אפשר להציע לכבס ביחד את השמלה, לחוות יחד את הפעולה של ניקוי הכתם והטיפול בשמלה. התגמשות מהסוג הזה עונה על הצורך של הילדה להיות קרובה עדין לשמלה ועל הצורך שלנו לנקות מיד את הכתם המלכלך שזקוק לטיפול דחוף.
  • לתינוקות  הנמצאים על המנשא אפשר להציג את הפעילות שאנו הולכים לבצע, תוך כדי הטיפול בכביסה אנו מציגים להם את מה שאנו עושים ומדברים איתם על התהליך.