Skip to main content

יצירה ממוחזרת ליום המשפחה: איך להכין מסגרת פשוטה מקרטון?

יצירה ממוחזרת ליום המשפחה -מסגרת מקרטון
הדרכה לילדים של אנג'לה בן אליעזר בה היא מלמדת איך להכין בקלות מסגרת לתמונה מקרטון.