Skip to main content

יצירה לסתיו - הכנת המחשה לשינוים שעוברים על העץ במהלך השנה

יצירה לסתיו

תראו איך הפכתי שתי כוסות חד פעמיות שקופות למשחק לימודי