Skip to main content

יצירה לטו בשבט - דחליל לעציץ בבית

יצירה של דחליל לט"ו בשבט

סרטון הדרכה המדגים איך מכינים יצירה של דחליל קטן ופשוט שאפשר לעשות עם ילדים. למשל לקראת ט"ו בשבט...