Skip to main content

יצירה לחורף : מחזיק הודעות למקרר בצורת מטריה

יצירה לחורף - מחזיק הודעות בצורת מטריה

סרטון הדרכה של סבאסבתא המלמד איך להכין יצירה של מחזיק הודעות בצורת מטריה.