Skip to main content

יוגה בהריון - תרגילים המלמדים הרפייה בלידה

יוגה בהריון - הדגמת תרגילים להרפייה בלידה
 

סרטון בו שירלי מן מומחית ליוגה בהריון מלמדת תרגיל לנשים בהריון שיעזור לכן להרפות בלידה.


יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני ביצוע פעילות גופנית.