Skip to main content

הנבטת זרעים בתוך קליפת ביצה

יצירה מתאימה לט"ו בשבט, לנושא ההנבטה ולמחזור וכן כיצירה לאחר צביעת הביצים מנהג בל"ג בעומר.

מסטיק

חומרים:

  • קליפת ביצה עם פתח  בצד אחד, שטופה ומיובשת
  • קרטון ביצים
  • צבעים לצביעת הביצה או לציור על הביצה
  • צמר גפן
  • זרעים
  • מים