Skip to main content

הכנת שיפודי פירות המקשטים סלסלת פירות מאבטיח

סרטון המדגים איך להכין שיפודי פירות , ניתן לקשט איתם סלסלת פירות מאבטיח

 

מתאים כיצירה אכילה של סלסלת ביכורים חדשנית לקראת שבועות

 

שיפודי פירות בפני עצמם מתאימים כתחנת יצירה אכילה יפה ובריאה ביום הולדת

במידה ויש בסביבה ילדים קטנים שממש רוצים להצטרף ליצירה בפרות או לאכילה ניתן לחתוך את השפיץ של השיפוד