Skip to main content

הכנת פרח על מקל

סרטון המדגים כיצד ניתן להכין בקלות פרח על מקל של ארטיק, בעזרת בריסטול צבעוני, מספרים ודבק. מתאים לצורך המחזת סיפורים כמו "פרח פרח אל תבכה" מאת פאול קור