Skip to main content

הכנת סלסלה קטנה מגליל נייר טואלט

סרטון המדגים הכנת סלסלה קטנה מגליל נייר טואלט.

אפשר להוסיף לסלסלה ירקות או פירות מפלסטלינה לקראת שבועות.

ניתן לכבוד ט"ו בשבט להוסיף פרות יבשים מפלסטלינה או מנייר קרפ חום וכתום מקופל.

כאשר לא מוסיפים את הידית ניתן להשתמש בזה כמחזיק לצבעים.

חומרים:

נייר או ציורים מוכנים לשימוש נוסף

דבק

גליל נייר טואלט

מכחול

צבע או טושים

מספרים