Skip to main content

הכנת בובת אצבע מלבד

יצירה של בובת אצבע מלבד

הדרכה שלב אחר שלב להכנת בובת אצבע בצורת מפלצון מלבד, מנקה מקטרת וכפתורים.