Skip to main content

גשרים ונחשים

ההורים יוצרים בגופם גשרים בתנוחות שונות, הילדים מנסים לזחול ולעבור מתחת לגשרים מבלי לגעת בהם.

מידי פעם ההורים משנים תנוחה, כדאי לעודד את הילדים להיכנס לגשר כשאיברים שונים מובילים , למשל: ראש, רגליים, ישבן.

אפשר להוסיף - שמידי פעם הגשר נסגר "ותופס" את הילד בתוכו, הגשר מצפצף אם נוגעים בו בזמן המעבר,

הגשר מטייל לאט בחדר  וכו..

אפשרות נוספת - הילד מעצב את הגשר (ההורה)כפי שהוא רוצה ואז עובר.

תיהנו!!