Skip to main content

איך ללמד חילוק ?

המשמעות של החילוק - איך ללמד חילוק ?
 

 

סרטון של העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי בישראל המציג את משמעות פעולת החילוק.

 

לסרטון הסבר לגבי משמעות החיסור