Skip to main content

איך להכין פרח חמנית לקישוט העפרון

סרטון המדגים איך להכין פרח קישוט לעפרון החומרים הבאים:

  • 2 מנקי מקטרת צהובים
  • מנקה מקטרת ירוק
  • עיניים זזות
  • פונפון חום או שחור
  • דבק