Skip to main content

איך להכין נרות מצבעי שעווה ?

יצירה לחנוכה - נרות מצבעים ממוסים

סרטון הדרכה להכנת נר באמצעות המסת צבעי שעווה.

 

יש להכין יצירה זו בהשגחת מבוגר