Skip to main content

איך להכין מנייר מטוס להטוטים

סרטון המדגים כיצד ניתן לקפל מנייר מטוס שעושה פעלולים

מתאים לקראת יום העצמאות לפני הצפיה במפגן של חיל האויר