Skip to main content

איך להכין כף יד מפוסלת ?כף יד למזכרת

סרטון המדגים איך להכין כף יד מפוסלת:
בשלב הראשון הטבעת כף יד בחימר ולאחר מכן מילוי בגבס.

פעילות נחמדה להורים וילדים ביום המשפחה.