Skip to main content

איך להכין בננה ממנקי מקטרת ?

יצירה של פירות ממנקי מקטרות 
היא לקחה מנקי מקטרת בצבע צהוב ומנקי מקטרת בצבע שחור והפכה אותם לבננות !!