Skip to main content

איך להכין בית משתי קופסאות נעליים ?

יצירה של בית מקסים לבובות

סרטון הדרכה להכנת בית בובות משתי קופסאות נעליים ,כולל ריהוט תוצרת עצמית.