Skip to main content

איך לבנות מסלול לגולות מחומרים ממחוזרים?

הם לקחו גלילי נייר וקופסאות ריקות והפכו אותם למסלול גולות מרגש !!